+90 541 378 38 45
+90 541 378 38 45

U Terapi Nedir?

U terapi, toplum içerisinde yaygın olarak  ‘Ameliyatsız Yüz Germe’ olarak bilinen işlemdir. U terapi, yüzünüze herhangi bir invaziv girişim uygulanmadan, lokal ya da genel anestezi gerektirmeden, vücudunuzun kendi dinamiklerini harekete geçirerek gençleşmeyi sağlayan, teknolojinin geldiği son nokta olarak tarif edilebilecek bir işlemdir.

U terapi Hangi Teknolojiye Sahiptir?

U Terapi, Hi-Fu (high intensive focused ultrasound) denen bir teknolojiye sahip olup, ses dalgaları ile etkinlik gösterir. Bunun tam açılımı ‘yüksek duyarlılığa sahip odaklanmış ultra ses’ teknolojisi olarak ta ifade edilebilir.

U terapinin temel mantığı cilt altı dokunun belirli derinliklerine inerek, bu katmanlarda kontrollü ısı hasarı ve yara oluşturulması ve vücudun yara iyileşme prosedürünü harekete geçirerek, yeni ve taze elastin – kollojen liflerinin sentezinin sağlanmasıdır.

Hi-Fu teknolojisinde cilt altında istenilen katmanlara ısının iletilmesi ve sadece noktasal hasar oluşumu, ses dalgaları aracılığı ile sağlanmaktadır. Hi-Fu, cildin 1,5, 3, 4,5 ve 13 mm derinliklerinde 1mm2 genişliğinde kontrollü yanık alanları oluşturur. Hasarlama alanına ortalama 0.7-1,2 jolu enerji aktarılır. Bu enerji aktarımı yapılırken, cilt yüzeyinde herhangi bir etki oluşturulmaz. Yüzeyel etki elde etmek için 1.5 mm lik problar kullanılırken, yüzün genelinde 3 mm lik problar, en derin etki için ise 4,5 mmlik problar kullanılır. 13 mm lik prob, yüz bölgesinde kullanılmaz ancak göğüs dikleştirme ve popo kaldırma amacıyla kullanılabilir.

Hi-Fu teknolojisi doku düzeyinde iki aşamalı bir etki sağlar. Akut dönemde, ilgili katmana enerji aktarımı ve ısı artışıyla elastin liflerinin boyunda geçici bir kısalma meydana gelir. (ateşe tutulan naylon poşetin büzüşmesini düşününüz!!) Bu kısalma uygulamanın hemen sonrasında meydana gelen ve hastanın da hissettiği gerilmeden sorumludur. Bu gerilme etkisi kısa olup 3-7 gün içerisinde son bulur. Esas etki, oluşan yaraların yara iyileşme prosedürünü tetiklemesi ve yeni kollajen sentezini başlatmasıdır. Bu etkinin dokuda net olarak ortaya çıkışı 2-3 ay arasında olacaktır.